Download Nota Kursus VB

Kepada semua peserta kursus, anda boleh memuatturun nota dalam bentuk PDF pada link dibawah klik di sini ---> Kursus Visual Basic 6.pdf Tambahan Nota untuk Database Ringkas dalam VB - Database in Visual Basic.pdf

Thursday, June 25, 2009

Program SENTRI (dikemaskini)

Program SENTRI yang telah diceritakan pada post lepas telah dikemaskini. Beberapa pengemaskinian telah dibuat. antaranya menambah icon2, untuk menjadikannya lebih menarik.


Muka depan

Form untuk Data Baru

Form carian, kemaskini guna lokasi

Form carian, kemaskini guna no pendaftaran

p/s: aplikasi akan diupload kemudian

Tuesday, June 23, 2009

Projek Baru (SENTRI JKE)

Projek baru: Sistem Aset dan Inventori

- Hanya 2 jenis form ringkas sahaja yang cuba dibuat. Form Data Baru, Form Kemaskini.
FORM DEPAN
- ada 4 button, 2 untuk harta modal & 2 untuk inventori
- setiap button akan paparkan form baru

FORM DATA BARU


- form yang mudah, cuma masukkan data dan tekan button 'Simpan'

ATURCARA UNTUK BUTTON SIMPAN

Adodc1.Recordset.Fields("no pendaftaran") = txtNoPend.Text

Adodc1.Recordset.Fields("nama") = txtNamaAlat.Text

Adodc1.Recordset.Fields("jenama") = txtJenama.Text

Adodc1.Recordset.Fields("kategori") = txtKategori.Text

Adodc1.Recordset.Fields("no siri") = txtSiri.Text

Adodc1.Recordset.Fields("lokasi") = txtLokasi.Text

Adodc1.Recordset.Fields("objek lanjut") = txtObjLanjut.Text

Adodc1.Recordset.Fields("tarikh beli") = txtTBeli.Text

Adodc1.Recordset.Fields("harga") = txtHarga.Text

Adodc1.Recordset.Fields("no pesanan") = txtNoPend.Text

Adodc1.Recordset.Update

cmdSimpan.Enabled = False

FORM KEMASKINI

- form carian menggunakan lokasi. Text lokasi guna COMBOBOX. Nama lokasi dimasukkan secara manual dalam properties 'List'

-Sebelum tekan Button 'kemaskini', textbox tak boleh diedit (guna properties Locked)

p/s. contoh aplikasi telah diupload. Download di sini ---> sentri.zip (sila komen jika ada error)

Sunday, June 21, 2009

Projek-projek Kecil Kursus VB.

Di akhir kursus (18 jun ), semua peserta dibahagikan kepada kumpulan, dan sesi presentation untuk projek kecil telah dibuat.. Berikut adalah kumpulan yang berjaya mendapat Undian tertinggi dari kategori Projek kecil terbaik :


Tempat Pertama: Kumpulan 5 (En Noran, cik Fazlina, Cik Ai Fang)
Tempat Kedua: Kumpulan 4 (Pn Herlina, Pn Wan Nourul Akma, Cik Hamiza)
Tempat Ketiga: Kumpulan 6 (En Zuhaimi)
Tempat Keempat: Kumpulan 2 (Cik Hanisah, Pn Aziyana, Pn Noraini)
Tempat Kelima: Kumpulan 8 (Pn Azura, En Norzelan, En Rais)

Saguhati: Kumpulan 9 (Pn Wan Roslina, En Bahtiar),Kump 1 (Pn Faizah, Pn Rofingah), Kump 7 (En Kesavan, Pn Hayati), Kump 3 (Pn Najidah, Pn Norliza, Pn Sarina).
Berikut adalah projek-projek kecil yang telah dihasilkan. Sila klik pada link untuk download.
Download Aplikasi Kump 1 di sini --> Kump. 1.exe

Download Aplikasi Kump 2 di sini --> kump 2.exe

Download Aplikasi Kump 3 di sini --> Kump. 3.exe

Download Aplikasi Kump 4 di sini --> Kump. 4.exe

Download Aplikasi Kump 5 di sini -->
Kump. 5.exe

Download Aplikasi Kump 6 di sini --> Kump 6.exe

Download Aplikasi Kump 7 di sini --> kump 7.exe

Download Aplikasi Kump 8 di sini --> kump 8.exe

Download Aplikasi Kump 9 di sini --> Kump. 9.exe

TAHNIAH KEPADA SEMUA PESERTA

Thursday, June 18, 2009

AKTIVITI 3 - MEMBUAT ATURCARA

1. Bersambung dari Aktiviti 2.0, buka Code Window.
2. Masukkan aturcara seperti di bawah:
Private Sub cmdPapar_Click()

lblPapar.Caption = "Nama anda " + txtNama.Text + ", berumur " + txtUmur.Text + " tahun."

End Sub
3. Jalankan (Run) aturcara. – Klik pada Run > Start atau tekan F5


4. Masukkan nama pada Textbox pertama (txtNama) dan masukkan Umur pada Textbox kedua (txtUmur). Kemudian klik butang Papar.

5. Kenalpasti keadaan yang berlaku kepada aplikasi.

6. Adakah anda mendapat keluaran seperti ini?


1.11 Menulis aturcara

1. Untuk menulis aturcara, anda perlu membuka Code Window dengan mengklik menu View > Code

2. Pada Code Window, kotak sebelah kiri menentukan objek yang akan dikenakan even, dan sebelah kanan pula untuk menentukan jenis even yang diberikan kepada objek tersebut.


Maksud Aturcara :
Apabila form frmpertama dibuka/dijalankan, warna latar belakang (BackColor) akan bertukar menjadi biru

1.10 Menyimpan (Save) Aplikasi Visual Basic

1. Apabila menyimpan aplikasi dalam Visual Basic, anda perlu mengambil kira menyimpan fail-fail berikut:
  • form (.FRM) dan modules (.BAS)
  • fail project (.VBP)

2. Terdapat 4 arahan Save yang terletak pada menu dalam Visual Basic.

  • Save [Form Name] : Menyimpan form atau module terpilih yang sedang digunakan dengan menggunakan nama fail yang sedang digunakan. Fail tersebut dikenalpasti dalam Project Window.
  • Save [Form Name] As :Sama fungsi dengan Save File, Cuma ia memberi pilihan untuk menukar nama fail yang hendak disimpan.
  • Save Project :Menyimpan semua forms dan moduls dalam projek yang sedang digunakan menggunakan nama fail projek yang sedang digunakan dan menyimpannya.
  • Save Project As :Sama fungsi dengan Save Project, Cuma ia memberi pilihan untuk menukar nama fail yang hendak disimpan.

AKTIVITI 2 - MEMBINA ANTARA MUKA, MENUKAR PROPERTIES

1. Bersambung dari Aktiviti 1.0, tukarkan setiap objek terlibat di dalam aplikasi yang dibina dengan properties berikut.


Form1
Name frmPaparan
Caption PAPARAN NAMA DAN UMUR

Label1
Caption Nama

Label2
Caption Umur

Label3
Name lblPapar
Caption [Kosong]

Command1
Name cmdPapar
Caption Papar

Text1
Name txtNama
Text [Kosong]

Text2
Name txtUmur
Text [Kosong]


2. Borang anda akan kelihatan seperti berikut:


3. Cuba jalankan (Run) aplikasi dan berhentikannya (Stop).