Download Nota Kursus VB

Kepada semua peserta kursus, anda boleh memuatturun nota dalam bentuk PDF pada link dibawah klik di sini ---> Kursus Visual Basic 6.pdf Tambahan Nota untuk Database Ringkas dalam VB - Database in Visual Basic.pdf

Sunday, June 14, 2009

1.6 Meletakkan objek/kawalan pada borang(form)

1. Klik objek pada Toolbox, gerakkan mouse ke Form Window.

2. Kursor akan berubah menjadi bentuk silang (crosshair). Letakkan kursor silang pada sudut atas kiri objek yang hendak diletakkan.

3. Klik butang kiri mouse dan hold sambil seret (drag) kursor ke bawah-kanan.

4. Lepaskan butang mouse setelah mendapat saiz objek yang dikehendaki. Objek yang dikehendaki telah pun diletakkan.

5. Untuk menggerakkan objek yang diletakkan, klik objek pada Form Window dan seret ia ke tempat/sasaran baru. Lepaskan butang mouse.

6. Untuk mengubah bentuk/saiz objek, klik pada objek untuk memaparkan kawalan ubahan objek. Gunakan kawalan ini untuk mengubah saiz objek.


No comments:

Post a Comment